Política de Privacitat i Protecció de Dades

Aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades forma part de les Condicions d’Ús de la pàgina web www.balenalena.com (d’ara en endavant ‘’el portal’’).

 1. Finalitat del tractament de Dades Personals:
  • Per tal d’accedir a determinades funcionalitats del Portal, com rebre informació o sol·licitar alguna consulta legal, és necessari que ens faciliti les seves dades personals i així podrà beneficiar-se de totes les prerrogatives com Usuari registrat. A l’incloure de forma voluntària aquesta informació ens garanteix que les dades que ens proporciona responen a la seva verdadera identitat i que són actuals i completes en el moment en el que ens les proporciona.
  • En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, BALENALENA, amb domicili social a Granollers – 08401 – carrer Rec, 18, l’informa que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè mitjançant aquesta pàgina web seran tractades amb la màxima confidencialitat per BALENALENA, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del Despatx o sol·licitar alguna consulta legal.
 1. Legitimació per a l’ús de les seves dades personals:
  • Les dades personals són facilitades voluntàriament per l’Usuari mitjançant el formulari web de contacte, per la qual cosa comptem amb el seu consentiment per al seu tractament.
  • L’Usuari garanteix que les seves dades personals aportades són verdaderes, exactes, completes i estan actualitzades, essent l’Usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugues ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.
  • En el cas de que les dades aportades per un Usuari pertanyin a una tercera persona distinta de qui en facilita les dades, l’Usuari haurà d’informar a la tercera persona dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per tal de facilitat les seves dades a BALENALENA.
 1. Les seves dades personals no es cediran a tercers, excepte imperatiu legal.
 1. Drets de l’interessat en el tractament de les seves dades personals:

L’Usuari té reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (A.R.C.O.) així com els drets a la portabilitat, oposició i limitació de les seves dades personals, els quals podrà exercir dirigint una comunicació per correu electrònic a l’adreça de BALENALENA info@balenalena.com o bé mitjançant carta dirigida a les nostres oficines de Granollers 08401 – carrer Rec, 18.

 1. BALENALENA adopta els nivells i mesures de seguretat requerits per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. No obstant l’expressat anteriorment, la seguretat tècnica en un medi com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.
 1. Informació sobre cookies:

BALENALENA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en el que això succeeix. El Portal és accessible sense necessitat de que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del portal és la de facilitar la navegació de l’Usuari.

Per a més informació sobre cookies, llegeixi la nostra Política de Cookies.

 1. Aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que BALENALENA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials que es troben vigents en el precís moment en el que s’accedeix al Portal.

© 2020, BALENALENA. Tots els drets reservats.